• 035 30 30 500

Gooiland ICT, al meer dan 10 jaar ICT partner voor bedrijven,
zorg- en onderwijsinstellingen.

Een enthousiast team van professionele deskundigen biedt specifieke kennis op het gebied van ontwerpen, implementeren, toepassen en beheren van ICT oplossingen voor het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen.
De werkwijze die Gooiland ICT hanteert is optimaal afgestemd op de grootte van onze organisatie: slagvaardig, zonder onnodige overhead.

Deze opzet vertaalt zich direct in gunstige tarieven zonder afbreuk te doen aan de professionaliteit en kwaliteit.


Mission Statement

Gooiland ICT is een ambitieuze, betrouwbare en zelfstandig opererende ICT-onderneming met haar vestiging in centraal Nederland.
Wij zijn een organisatie die meewerkt aan maatschappelijk relevante oplossingen en producten, waarbij de nieuwste
technologische ontwikkelingen een grote rol spelen.

Gooiland ICT zorgt ervoor dat ze deze ontwikkelingen op de voet volgt en richt zich daarbij op het leveren van software gerelateerde diensten.
Naast aandacht voor de markt is er ook veel aandacht voor de medewerkers.

Onze kernwaarden

· Ondernemerschap
· Betrokkenheid
· Zelfstandigheid
· Verantwoordelijkheid
· Gezamenlijkheid

In de wijze waarop wij omgaan met onze opdrachtgevers en medewerkers staan deze kernwaarden centraal.


Markten en diensten

Gooiland ICT richt zich op de technisch georiënteerde software ontwikkelingsmarkt. Ons kernproduct is kennis. Alles draait bij ons om kennis. Door het combineren van marktspecifieke domeinkennis met kennis van het ontwikkelen van software in de ruimste zin, is Gooiland ICT in de gekozen markten nadrukkelijk aanwezig. Elke markt kent zijn eigen unieke vereisten. Gooiland ICT beschikt over experts die voor 100 procent toegewijd zijn. Zij vinden specifieke oplossingen voor de vraagstukken binnen de markt. Het leveren van hoogwaardige diensten zowel op eigen vestiging als op locatie bij de klant, waarbij state-of-the-art ontwikkelingen met de nieuwste technologieën worden uitgevoerd, en waarbij projectrisico niet uit de weg wordt gegaan is van toegevoegde waarde.

Opdrachtgevers

Door middel van de door ICT geleverde software gerelateerde diensten, die haar opdrachtgevers helpen bij het realiseren van toegevoegde waarde, ontstaat voor deze opdrachtgevers een concurrentievoordeel. Gooiland ICT is in de gekozen markten niet trendzettend, maar speelt adequaat in op de ontwikkelingen in de markt. Zaken als lange termijn relaties, respect, en vertrouwen zijn zaken die Gooiland ICT hoog in het vaandel heeft staan. We doen wat we beloven op een nuchtere en pragmatische wijze.