• 035 30 30 500

Algemene Voorwaarden

Op 1 januari 2009 introduceert Gooiland ICT nieuwe algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden bevatten spelregels die bruikbaar zijn tussen leveranciers en opdrachtgevers bij het
leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van IT, telecommunicatie, internet en kantoortechnologie.
Deze algemene voorwaarden vervangen eerdere versies algemene branchevoorwaarden die door Gooiland ICT zijn uitgegeven.

De achterban van Gooiland ICT biedt uiteenlopende producten en diensten aan. De algemene voorwaarden zijn zo opgezet,
dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie.
Tevens houden de algemene voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak.
De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT. De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen de leverancier en de cliënt. De algemene voorwaarden hebben oog voor zowel de positie van de leverancier als die van de opdrachtgever.

Opzet

De algemene voorwaarden bestaan uit drie afzonderlijke, specifieke modules. De modules bevatten juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid.
In de specifieke modules zijn één of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt.